Stichting Behoud natuur, landschap en woon- en  leefklimaat in het buitengebied van Epse

afgekort Stichting BNLW buitengebied Epse

Doelstelling van de Stichting is het (doen) voorkómen en tegengaan van ontwikkelingen in de openbare ruimte die een negatieve invloed hebben of kunnen hebben op de natuur en/of het landschap in het buitengebied van Epse en, in samenhang daarmee, op het woon- en leefklimaat van de bewoners van dat buitengebied

De Stichting wil onder meer:

  • dat de zandwegen in het buitengebied van Epse behouden blijven en gekoesterd worden vanwege hun cultuurhistorische waarde en omdat zij van groot belang zijn voor de natuur, de biodiversiteit en het landschap
  • Geen windmolens langs de A1 bij Epse
  • Geen reclamemasten langs de A1 bij Epse
  • Geen laagvliegroute naar Lelystad Airport over het buitengebied van Epse
  • Geen geluid- en andere overlast veroorzakende sportvliegtuigen van Vliegveld Teuge in het luchtruim boven het buitengebied van Epse

De Stichting realiseert zijn doelstelling met de hulp van deelnemers/donateurs.
Deelnemer/donateur worden? Ga dan naar de pagina Deelnemers.

Stichting BNLW buitegenbied Epse