Stichting Behoud natuur, landschap en woon- en  leefklimaat in het buitengebied van Epse

afgekort Stichting BNLW buitengebied Epse

Doelstelling van de Stichting is het (doen) voorkómen en tegengaan van ontwikkelingen in de openbare ruimte die een negatieve invloed hebben of kunnen hebben op de natuur en/of het landschap in het buitengebied van Epse en, in samenhang daarmee, op het woon- en leefklimaat van de bewoners van dat buitengebied.

De Stichting realiseert zijn doelstelling met de hulp van deelnemers/donateurs.
Deelnemer/donateur worden? Ga dan naar de pagina Deelnemers.

Stichting BNLW buitegenbied Epse