De Stichting kent deelnemers. Een deelnemer is een persoon of een rechtspersoon die de doelstelling van de Stichting onderschrijft en die daarvan blijk geeft:

 • door jaarlijks een bedrag van € 5,- of, naar keuze van de deelnemer, een hoger bedrag aan de Stichting te doneren, door overschrijving van dat bedrag op bankrekeningnummer NL 35 INGB 0008020126 van de Stichting BNLW buitengebied Epse; en
 • door zich met behulp van onderstaand aanmeldformulier aan te melden als deelnemer/donateur

  , Ik meld mij aan als deelnemer/donateur van de Stichting BNLW buitengebied Epse.

  Voor het jaar/jaren

  Ik heb mijn deelnemersbijdrage/donatie overgemaakt op bankrekeningnummer NL 35 INGB 00080201126 van de Stichting.

  ten bedrage van:

  De Stichting kent ook projectdeelnemers. Een projectdeelnemer is een deelnemer die een of meer bepaalde projecten van de Stichting wil ondersteunen met extra donaties, een en ander zoals nader omschreven in het Deelnemersreglement van de Stichting.

  Zandweg