De Stichting kent deelnemers. Een deelnemer is een persoon of een rechtspersoon die de doelstelling van de Stichting onderschrijft en die daarvan blijk geeft:

 • door jaarlijks een bedrag van € 5,- of, naar keuze van de deelnemer, een hoger bedrag aan de Stichting te doneren, door overschrijving van dat bedrag op bankrekeningnummer:
  NL 95 INGB 0000729690 van de penningmeester M. Noordenbos van de Stichting BNLW buitengebied Epse o.v.v. “de Stichting BNLW buitengebied Epse”; en
 • door zich met behulp van onderstaand aanmeldformulier aan te melden als deelnemer/donateur.

  , ik meld mij aan als deelnemer/donateur van de Stichting BNLW buitengebied Epse voor het jaar:

  Ik heb mijn deelnemersbijdrage/donatie ten bedrage van:

  overgemaakt op bankrekeningnummer NL 95 INGB 0000729690 van de penningmeester M. Noordenbos van de Stichting BNLW buitengebied Epse.

  De Stichting kent ook projectdeelnemers. Een projectdeelnemer is een deelnemer die een of meer bepaalde projecten van de Stichting wil ondersteunen met extra donaties,
  een en ander zoals nader omschreven in het Deelnemersreglement van de Stichting.

  Zandweg