De samenstelling van het bestuur van de stichting is als volgt:

Voorzitter Ard Cools
Secretaris / penningmeester     Merel van Erp-Noordenbos

Bestuur Stichting BNLW buitegenbied Epse